Blog over letselschadezaken

Letselschade, en wat nu?

Wat is dat precies "letselschade"?

Het begrip letselschade is ruimer dan het doet vermoeden. Het heeft in de eerste plaats betrekking op schade aan het lichaam, een letsel dat je opliep. Bijvoorbeeld: tijdens een schermutseling krijg je een slag in het aangezicht waardoor je een kneuzing oploopt. Of je wordt als voetganger aangereden door een bromfiets waardoor je een gebroken scheenbeen oploopt. Lichamelijke schade kan zichtbaar zijn, maar ook onzichtbaar zoals bijvoorbeeld het geval is bij een whiplash of bij psychische schade. Een psychose, waanbeelden of een depressie vallen onder de psychische schade maar betreffen, net zoals fysieke schade, een schade aan de persoon en dus letselschade.


Wie zal de opgelopen letselschade betalen?

Wie uiteindelijk de kosten zal moeten dragen naar aanleiding van een letselschade, hangt af van de feitelijke elementen. Betreft het een ongeval tijdens het werk, een ongeval in de privé-sfeer waarbij een derde schade berokkent of is de letselschade het gevolg van een medische fout? Letsels kunnen dus zowel in de privésfeer als de professionele sfeer ontstaan en kunnen worden toegebracht zowel door een derde als door een persoon met wie je een contract afsloot. In de professionele sfeer is er vaak tussenkomst van een ongevallenverzekeraar. Maar ook in de privésfeer, bijvoorbeeld een verkeersongeval, is er vaak tussenkomst voor de letselschade door de verzekeraar van het voertuig. Doorgaans zal u echter moeten bewijzen dat een persoon aansprakelijk is voor uw lichamelijke schade. Hierover worden vaak pittige discussies gevoerd, voornamelijk wanneer de feitelijke omstandigheden onduidelijk zijn. 


De berekening van de vergoeding voor letselschade

Van zodra een tegenpartij geïdentificeerd werd en mogelijk een verzekeraar optreedt, die de aansprakelijkheid aanvaardt, kunnen vergoedingen (of provisies) worden gevraagd voor de al aangetoonde schade. Vaak worden letselschadebureaus ingeschakeld die de belangen van de klant verdedigen zowel wat de aansprakelijkheidstelling betreft als wat de vergoeding betreft. Voor het nauwkeurig bepalen van de letselschade, doen verzekeraars doorgaans een beroep op artsen. Het slachtoffer wordt dan onderzocht door de arts van de verzekeraar en een eigen arts zodat deze tot een vergelijk kunnen komen over de omvang van de schade. Vanzelfsprekend is de omvang van de vergoeding afhankelijk van verschillende elementen zoals de omvang van de letsels, de leeftijd van het slachtoffer, de duur het het herstel enz.. Van belang is uiteraard dat alle kosten (afschriften, betaalbewijzen,...) die gelinkt kunnen worden aan het ongeval, zorgvuldig worden bewaard. Verder komt niet enkel de lichamelijke schade voor vergoeding in aanmerking. Dit is ook het geval voor immateriële schade. In dat geval spreekt men van smartengeld (of morele schade) ter dekking van leed, pijn of gederfde levensvreugde.

Kijk voor een letselschadespecialist voor Oldenzaal bij DROST Letselschade BV.